پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ارمغان خاکبازپور [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، علی ملک ثابت [استاد مشاور]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا، باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در سال 1393 به صورت آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملکرد بیولوژیک #عملکرد دانه #کاروتنوئید #وزن خشک غلاف #وزن صد دانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)