پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
عاطفه پور اسدالهی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد مشاور]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور مطالعه تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم در منطقه شاهرود، آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در سال زراعی 1384-85 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا درآمد. در این بررسی مراحل مختلف رشد گندم امید و رژیم های مختلف آبیاری به ترتیب به عنوان عوامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. سطوح عامل اصلی عبارت بودند از : مرحله به ساقه رفتن، مرحله گلدهی و مرحله پر شدن دانه و سطوح عامل فرعی عبارت بودند از :....... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گندم #تنش خشکی #مراحل رشد #‌عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)