پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سمیه اخلاقی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]، شاهین شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف محلول پاشی کود اوره در مراحل مختلف رشد(پنجه زنی، ساقه رفتن، سنبله دهی و پر شدن دانه) بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد در گندم رقم امید، آزمایشی در سال زراعی 1384-85 به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این تحقیق عوامل مورد بررسی شامل مراحل مختلف رشد و مقادیر مختلف محلول پاشی بود..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گندم #محلول پاشی اوره #مراحل رشد #عملکرد #شاخص های رشد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)