مهندسی مخابرات

نیما آزادی طینت
مخابرات میدان
رتبه علمی: استادیار

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک- پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

محمدرضا جوان
مخابرات سیستم
رتبه علمی: دانشیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

جواد قالیبافان
مخابرات میدان و موج
رتبه علمی: دانشیار

هادی گرایلو
پردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمها
رتبه علمی: استادیار

حسین مروی
پردازش سگینال
رتبه علمی: دانشیار

ولی الله مشایخی
مخابرات میدان
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

امیدرضا معروضی
مخابرات - سیستم
رتبه علمی: استادیار

سید مسعود میررضایی
الکترونیک
رتبه علمی: استادیار

مهندسی قدرت

محسن اصیلی
قدرت
رتبه علمی: دانشیار

مهدی بانژاد
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت
رتبه علمی: دانشیار

امیر حسن نیا
قدرت (ماشین‌های الکتریکی)
رتبه علمی: استادیار

محمد حسین تبار مرزبالی
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
رتبه علمی: دانشیار

احمد دارابی
برق-قدرت
رتبه علمی: استاد

یاسر دامچی
برق قدرت
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

علی دستفان
قدرت
رتبه علمی: دانشیار

مرتضی رحیمیان
برق-قدرت
رتبه علمی: دانشیار

سید میثم سید برزگر
قدرت - عایق و فشارقوی
رتبه علمی: استادیار

مجتبی شیوایی
قدرت
رتبه علمی: دانشیار

مهندسی کنترل

علی اکبرزاده کلات
كنترل
رتبه علمی: دانشيار

علیرضا الفی
کنترل
رتبه علمی: استاد

محمد حدادظریف
مهندسی برق
رتبه علمی: دانشیار

محمد مهدی فاتح
کنترل (رباتیک)
رتبه علمی: استاد

محسن قلعه نوئی
کنترل
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حسین قلی زاده نرم
برق- کنترل
رتبه علمی: دانشیار

جواد کیقبادی
کنترل
رتبه علمی: استادیار

مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی

عماد ابراهیمی
الکترونیک- طراحی مدارهای مجتمع IC
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک- پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

محمد رضا اشرف
الکترونیک، مدار و سیستم
رتبه علمی: استادیار

رضا خرقانیان
الکترونیک - سیستم و دیجیتال
رتبه علمی: استادیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: دانشیار

احسان رحیمی
الکترونیک - نانوالکترونیک
رتبه علمی: استادیار

مریم سعیدی

رتبه علمی: استادیار

سید علی سلیمانی ایوری
الکترونیک
رتبه علمی: دانشیار

علی فتاح حصاری
الکترونیک
رتبه علمی: استادیار

سعیده فردوسی
الکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی
رتبه علمی: استادیار

مهدی کفائی
مهندسی پرتوپزشکی
رتبه علمی: استادیار

هادی گرایلو
پردازش سیگنال، پیاده سازی سخت افزاری الگوریتمها
رتبه علمی: استادیار

زینب محمدپوری

رتبه علمی: استادیار

حسین مروی
پردازش سگینال
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

محمد علی صدرنیا
کنترل
رتبه علمی: دانشیار

حیدر طوسیان شاندیز
کنترل و ابزار دقیق
رتبه علمی: دانشیار