علیرضا الفی

استاد دانشکده مهندسی برق

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تئوری کنترل- سیستم های تاخیردار- بهینه سازی و الگوریتمهای تکاملی- سیستمهای مرتبه کسری
عضویت در مجامع علمی: IEEE Senior Member ، عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های 92 الی 1401
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران، عنوان پروژه کارشناسی ارشد: کنترل فازی سیستم چهارچرخ فرمان خودرو، عنوان رساله دکتری: ساختار جدید کنترلی برای سیستم های حرکتی از راه دور تطابقی با اغتشاش در زمان تاخیر کانال ارتباطی
تلفن تماس: 32300250
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
3459

Citations

36

h-index

73

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
2787

Citations

32

h-index

84

Co-authors

73

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

Lecture-Robust (1401/12/16)

linear control_part5 (1401/11/18)

linear control_part4 (1401/11/18)

linear control_part3 (1401/11/18)

linear control_part2_2 (1401/11/18)

linear control_part2_1 (1401/11/18)

linear control_part1 (1401/11/18)

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 59
امیرحسین محمدی (1402)، " تخمین پارامترهای پنل خورشیدی با استفاده از الگوریتم ابتکاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
الهام صادقی نژاد (1402)، "کنترل تطبیقی سیستم های حرکتی از راه دور با تاخیر زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی نوده (1402)، "کنترل ولتاژ خروجی مبدل افزاینده چندسطحی با استفاده از روش تنظیم کننده درجه دوم خطی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
حسن وظیفه شناس (1402)، "طراحی کنترل کننده تطبیقی – مقاوم برای مبدل افزاینده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
دانیال صالح آبادی (1401)، "منطق فازی در تنظیم پارامتر الگوریتم شاهین های هریس آشوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
امیر شرافتی (1401)، "پیش بینی قیمت بازارمالی با استفاده از شبکه ی عصبی ESN"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا سیدی حسینی نیان (1401)، "پیش بینی سطح بیماری پارکینسون با استفاده از شبکه حالت پژواک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
فرشته نعمتی (1401)، "همگام سازی زمان محدود سیستم های حرکتی از راه دور دوطرفه با تاخیر ارتباطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی اژدری (1400)، "طراحی کنترل کننده بهینه برای ارتباط امن از طریق همزمان سازی مبتنی بر رویتگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
هادی عباسی (1400)، "طراحی و شبیه سازی کنترل تطبیقی مقاوم مبدل افزاینده DC-DC با استفاده از کلیدزنی نرم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
مریم مستقر (1400)، "طراحی کنترل‌کننده فازی تطبیقی برای سیستم‌های حرکتی از راه دور با تاخیر زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی قصاب سه دهی (1399)، "طراحی و ساخت کنترل کننده ساختار ثابت مقاوم برای مبدل DC-DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
حمزه انصاری (1399)، "طراحی کنترل کننده مقاوم با استفاده از مدولاسیون پهنای پالس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
فرحناز احمدی شاهدانی _ Farahnaz Ahmadi Shahdani (1399)، "طراحی کنترل مد لغزشی برای همزمانسازی سیستمهای آشوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن قلعه نوئی [استاد/ اساتید مشاور]
پریسا رمضانی مجد (1398)، "تشخیص بیماری روماتیسم قلبی عروقی تاکایاسو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد جواد انصاری زاده (1398)، "حفظ تعادل ربات دوچرخ با استفاده از کنترل فازی نوع دو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید جواد طالبی (1397)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه شده برای بازوی مصنوعی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سینا مهدی پور پیربازاری (1396)، "بهبود شناسایی و کنترل سرعت موتور DC با مدل مرتبه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پریسا مجاب (1395)، "کنترل سیستم های عملیات از راه دور دو طرفه با پیش بین اسمیت بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره پیوندی (1393)، "کنترلکننده ازدحام تناسبی انتگرالی مشتقی مقاوم شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طاهره حیدری نیاز (1393)، "طراحی کنترل‌کننده H_∞ مقاوم برای شبکه داده با نامعینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید شکری قلعه (1392)، "ردیابی بهینه‌ی موقعیت سیستم‌های کارکرد از راه دور دوطرفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن ملکی دولت سرا (1392)، "جایابی پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم های اکتشافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید وحید قوشخانه ای (1391)، "کنترل پیش‌بین سیستم‌های حرکتی از راه دور "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین اله دهقان (1391)، "شناسایی و کنترل هوشمند توربین آبی ارتفاع متوسط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عرفان مهم کار خیراندیش (1390)، "کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش مد لغزشی ترمینال فازی (FTSMC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.