پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی مهرجویان [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پایان‌‌نامه، طراحی‌ معیار مناسب برای رهگیری با استفاده از اندازه‌گیری تنها سمت در حالت سه‌بعدی می‌باشد. از آنجا که مسأله اندازه‌گیری تنها سمت یک مسأله مشاهده‌‌ناپذیر است، منظور از این معیار داشتن یک تخمین مناسب با تضمین مشاهده‌پذیری هدف میباشد. به دلیل نداشتن اطلاعات از محدوده حرکتی هدف، این رهگیری از نوع غیرفعال محسوب می‌شود که اساس کار آن در سه‌بعد، تخمین مسیر اهدافی می باشد که در یک محیط نویزی با سرعت ثابت و در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. در این پایان‌نامه دو مسأله مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد: (1) تخمین کمیت‌های حرکتی هدف مانند موقعیت، سرعت، زاویه‌ها و کورس با استفاده از فیلترهای بازگشتی و دسته‌‌ای، (2) تحلیل مشاهده‌پذیری هدف که با بررسی مانور مشاهده‌گر می‌باشد. درنهایت سه الگوریتم مناسب با در نظرگرفتن مسئله مشاهده‌پذیری و تخمین کمیت‌های حرکتی هدف ‌پیشنهاد می شود. کلمات کلید:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حالت سه‌بعدی #رهگیری غیرفعال #تخمین #مشاهده‌پذیری #مانور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)