پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا شیرخانی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، محمد ابراهیم حاجی آبادی [استاد مشاور]
چکیده: شبکه توزیع یکی از بخش‌های مهم سیستم قدرت می‌باشد. بهره‏ برداری بهینه از شبکه توزیع مستلزم کنترل و نظارت دقیق بر آن می‏باشد. از این‏رو در شبکه‏ های توزیع هوشمند جدید مسئله اندازه‏ گیری و تخمین حالت سیستم از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار است. اندازه‏ گیری از طریق دستگاه‏های اندازه‏ گیری زمان ‏واقعی محدود (واحدهای اندازه‏ گیری فازوری) و توسط یک بستر مناسب مخابراتی انجام می‏شود که شبکه حسگر بی‏سیم می‏باشد. گام اول در هر تحلیل تخمین حالت بررسی رویت‏پذیری سیستم می‏باشد. کاهش هزینه اندازه‏ گیری با توجه به هزینه بالای واحدهای اندازه‏ گیری فازروی به منظور رویت‏پذیری شبکه قدرت و هم‏چنین کاهش هزینه تجهیزات مخابراتی به منظور رویت‏پذیری شبکه مخابرات بسیار مهم است. از این‏رو تعداد دستگاه‏های اندازه‏ گیری فازوری، موقعیت مناسب آن‏ها، نوع ارتباط مخابراتی و انتقال کامل اطلاعات اندازه‏ گیری شده به مرکز کنترل مورد توجه قرار می‏گیرد. هدف اصلی از انجام این پایان ‏نامه تعامل رویت‏ پذیری سیستم توزیع و هزینه‏ های اندازه‏ گیری و ارسال اطلاعات در بستر شبکه حسگر بی‏سیم می‏باشد. بدین منظور با طرح و اثبات قضیه سطح اتصال، برای اولین بار یک مسئله بهینه‏ سازی مناسب طرح می‏شود که محدودیت‏های لازم از نظر کفایت رویت‏پذیری سیستم قدرت و هم‏چنین رویت‏پذیری شبکه مخابراتی را در نظر می‏گیرد. ضمن این‏که هزینه ایجاد بستر اندازه ‏گیری و ارسال اطلاعات می‏تواند به عنوان تابع هدف مطرح گردد. علاوه بر این تأثیر محدودیت‏های جغرافیایی بر تعداد بهینه گره‏ های حسگر بی‏سیم به منظور رویت ‏پذیری شبکه مخابراتی نیز بررسی می‏شود. مسئله در نهایت برای شبکه توزیع 33 باسه IEEE پیاده‏سازی و نتایج ارائه می‏گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واحد اندازه‏ گیری فازوری #شبکه حسگر بی‏ سیم #رویت‏پذیری شبکه قدرت #قضیه سطح اتصال #رویت‏ پذیری شبکه مخابرات #تخمین حالت #شبکه توزیع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)