پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیر بشیان [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، امیدرضا معروضی[استاد مشاور]
چکیده: اندازه‌گیری کمیت‌های شبکه هوشمند، یکی از مهم‌ترین مسائل در بررسی شبکه‌های قدرت الکتریکی است. پایش شبکه قدرت برای استفاده بهینه از آن و جلوگیری از خطاهای احتمالی اجتناب‌ناپذیر است. دستگاه‌های اندازه‌گیری فازوری یکی از مهم‌ترین قسمت‌های سیستم پایش فراگیر می‌باشد. جایابی بهینه دستگاه‌های PMU از مهم‌ترین مسائل در برنامه ریزی سیستم قدرت بوده است. همین‌طور، زیرساخت مخابراتی که عضو جدایی‌ناپذیر سیستم WAMS می‌باشد، باید به‌منظور انتقال اطلاعات به مرکز کنترل برای تخمین حالت سیستم، بهینه شود. بنابراین، بهینه‌سازی جداگانه سیستم قدرت و سیستم مخابراتی، منجر به جواب بهینه سراسری سیستم WAMS نخواهد شد. به‌منظور تخمین حالت صحیح و پایدار سیستم، ابتدا می‌بایست سیستم اندازه‌گیری رؤیت‌پذیر باشد. در این رساله، روشی برای رؤیت‌پذیری پایه و همچنین رؤیت‌پذیری مقید به امنیت در سیستم WAMS برای جایابی بهینه دستگاه‌های PMU و زیرساخت مخابراتی آن پیشنهاد شده است. برای این منظور، ترکیبی از حس‌گرهای بی‌سیم EHSN و PPSN به‌عنوان زیرساخت مخابراتی سیستم پایش و کنترل فراگیر پیشنهاد شده است تا ارتباط مخابراتی دستگاه‌های PMU به صورتی ساده‌تر و ارزان‌تر نسبت به سیستم مخابراتی سنتی ایجاد گردد. برای افزایش امنیت مشاهده‌پذیری سیستم، جایابی بهینه ایمن در برابر بروز خطای دستگاه‌های PMU در کنار جایابی حس‌گرهای بی‌سیم با در نظر گرفتن ضریب قابلیت اطمینان آن‌ها، ارائه و فرمول‌بندی شده است. تابع هدف، حداقل سازی هزینه سیستم با در نظر گرفتن قیود سیستم قدرت و سیستم مخابراتی می‌باشد. روش‌های ارائه‌شده، روی شبکه‌های نمونه پیاده‌سازی شده‌اند تا کاربردی بودن، اثربخشی و همچنین امکان‌سنجی روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج شبیه سازی ها روی شبکه های نمونه توزیع IEEE نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی و کم شدن هزینه سیستم پایش فراگیر نسبت به روشهای پیشین می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم پایش فراگیر #دستگاههای اندازه گیری فازوری #حسگرهای بیسیم #رؤیت پذیری مقید به امنیت #رؤیت پذیری پایه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)