پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمود سلیمی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، فاطمه جعفری نژاد [استاد مشاور]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: رشد سریع تقاضا و گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم قدرت، حفظ امنیت در این صنعت را دچار چالشکرده است. رویکرد این سیستم در تأمین به موقع و بهینه الکتریسیته مورد نیازمصرف کننده، استفاده از منابع تجدیدپذیر است.بکارگیری این منابع، افزایش عدم قطعیت در تخمین دقیق توان خروجی را بدنبال داشته و کنترل خروجی سیستم قدرت را دشوار تر نموده است. نتیجه آن کاهش توانایی سیستم قدرت در تأمین به موقع و کم هزینه بار مصرفی می باشد. در سال های اخیر از فناوری شبکه هوشمند برای رفع مشکلات سیستم قدرت موجود استفاده شده است. ساختار این شبکه، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)و ارتباط دوطرفه ، به تعامل هرچه بهتر مصرف کننده و تولید کننده کمک می کند. در حقیقت وجود این بستر مخابراتی هوشمند، دقت پیش بینی بار مصرفی توسط بخش تولید را افزایش می دهد و امنیت سیستم قدرت را تقویت می-کند. همچنین، کیفیت سرویس دهی برای تأمین اقتصادی بار را بهبود می بخشد. در این پایان نامه، به بررسی روش ارائه شده برای بهبود امنیت دینامیک پایدار (RDS) در برابر افزایش عدم قطعیت ناشی از وجود منابع انرژی تجدیدپذیر (RE)و نیز فرموله سازی پخش بار دینامیک (DELD) در فاصله اطمینان پرداخته شده است. این نوع پخش بار، عملکرد امن سیستم قدرت را تضمین می کند. برای کنترل کردن عمل پخش بار در فاصله اطمینان در این روش از شبکه هوشمند به عنوان کنترل کننده زمانبندی تولید استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارامترهای عدم قطعیت #شبکه هوشمند #فناوری انتقال اطلاعات و ارتباطات دوطرفه #امنیت #پخش بار اقتصادی بار #فاصله اطمینان #امنیت دینامیک پایدار #پخش بار دینامیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)