پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه خلردی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه به دلیل افزایش تقاضا، محدود بودن سوخت‌‌های فسیلی، آلودگی زیست‌‌محیطی و ... استفاده بهینه از منابع انرژی به امری ضروری تبدیل شده‌‌است. یکی از راه‌‌های استفاده حداکثری از منابع موجود، یکپارچه‌‌سازی آن‌‌ها در قالب واحدی به نام هاب‌‌ انرژی می‌‌باشد. هاب‌‌ انرژی امکان تبدیل و همکاری فرم‌‌های مختلف انرژی را فراهم می‌‌کند. علاوه بر این بازده، قابلیت اطمینان، امنیت، انعطاف‌‌پذیری شبکه را افزایش می‌‌دهد. در این پایان‌‌نامه برای "توزیع انرژی بهینه احتمالی" درون شبکه‌‌های انرژی از مفهوم هاب‌‌های انرژی استفاده شدهاست. توابع هدف در اینجا شامل کمینه‌‌سازی هزینه سوخت مصرفی و کمینه‌‌سازی میزان انتشار آلایندگی در شبکه‌‌های انرژی می‌‌باشد. درون هاب‌‌های‌‌ انرژی از تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت، کوره، مبدل حرارتی و ترانسفورماتور برای انتقال و تبدیل انرژی‌‌های مختلف استفاده شده‌‌است. شبکه‌‌های انرژی در اینجا شامل برق، گاز طبیعی و حرارت ناحیه‌‌ای می‌‌باشند. عدم‌‌ قطعیت در نظر گرفتهشده مربوط به تقاضای شبکه می‌‌باشد، که از طریق روش تخمین دو‌‌نقطه‌‌ای پیاده‌‌سازی شده‌‌است. در ابتدا تاثیر در نظر گرفتن هاب‌‌های انرژی بر پخش‌‌بار احتمالی در شبکه‌‌های انرژی بررسی می‌‌گردد. در نظر گرفتن هاب‌‌های انرژی باعث کاهش هزینه سوخت مصرفی، کاهش میزان انتشار، کاهش تاثیرپذیری شبکه‌‌های انرژی در برابر تغییرات در شبکه یکپارچه و یا کاهش خطرپذیری در بهره برداری می‌‌شود. در ادامه برای صحت نتایج بدست آمده، روش عدم ‌‌قطعیت به‌‌کار بردهشده با روش مونت‌‌کارلو مقایسه می‌‌گردد. شبیه‌‌سازی بر روی شبکه‌‌ 14 شینه برق، به همراه یک شبکه گاز طبیعی با 11 گره، شبکه حرارت ناحیه‌‌ای با 11 گره و 11 هاب انرژی انجام شده‌‌است. مسئله بهینه‌‌سازی پیشنهادی غیرخطی بوده و با استفاده از نرم‌‌افزار متلب و گمز شبیه‌‌سازی شده‌‌است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هاب انرژی #پخش بار بهینه #پخش بار بهینه احتمالی #حامل‌‌های انرژی چندگانه #عدم‌‌ قطعیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)