پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
شکوفه وطن پور ازغندی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: رادیوی شناختی یک رهیافت مؤثر به منظور بهبود کارایی استفاده از طیف است. اساس این رهیافت تقسیم طیف میان کاربران اولیه و کاربران ثانویه است. کاربران اولیه برای استفاده از طیف مورد نظر دارای مجوز بوده و اجازه دسترسی به طیف را در هر زمانی دارا هستند. کاربران ثانویه به صورت پویا و فرصت طلبانه به طیف دسترسی دارند با این شرط که موجب تداخل غیرقابل تحمل برکاربران اولیه نگردند. در این پایان نامه اجاره طیف در یک شبکه رادیو شناختی مبتنی بر OFDMA به منظور حفظ امنیت ارسال اطلاعات شبکه اولیه مورد بررسی قرار می گیرد. در این شبکه کاربران ثانویه بصورت ایستگا ه های رله رمزگشایی و ارسال عمل کرده و به شبکه اولیه در ارسال اطلاعات کمک می کنند. در این شبکه فرض می شود پهنای باند موجود به n زیر حامل تقسیم می شود. شبکه اولیه به صورت OFDM بوده و کاربر اولیه به صورت همزمان می تواند از چند زیر حامل استفاده نماید، در حالی که کاربران ثانویه فقط بر روی یک زیر حامل قابلیت ارسال اطلاعات را دارند. به علاوه در شبکه مورد نظر، چند کاربر متخاصم وجود دارد که سعی در شنود اطلاعات ارسالی دارند. در شبکه مورد نظر ارسال اطلاعات به صورت فریم به فریم انجام می شود که در آن هر فریم شامل دو بازه زمانی است. در بازه زمانی اول ایستگاه پایه اولیه اطلاعات را ارسال کرده در حالی که کاربران ثانویه به ایستگاه پایه اولیه گوش می دهند. در بازه زمانی دوم کاربران ثانویه ای که برای کمک به ارسال اطلاعات شبکه اولیه انتخاب شده اند، اطلاعات دریافتی از شبکه اولیه را رمزگشایی و مجددا رمزگذاری کرده، و اطلاعات رمز شده را به سمت کاربر اولیه ارسال می کند. سایر کاربران ثانویه، در صورت وجود، در بازه زمانی دوم اطلاعات خود را به ایستگاه پایه ثانویه ارسال می کند. برای شنودگر سناریوهای متفاوتی می توان در نظر گرفت مانند اینکه شنودگر در بازه زمانی اول، اطلاعات ارسالی از ایستگاه پایه اولیه را شنود کند و یا اینکه در بازه زمانی دوم اطلاعات ارسالی از کاربران ثانویه را شنود کند. هدف مسئله تخصیص منابع پیشنهادی، انتخاب کاربران ثانویه مناسب جهت کمک به ارسال اطلاعات شبکه اولیه، تخصیص زیر حامل ها به کاربران ثانویه، تخصیص توان ایستگاه پایه اولیه و کاربران ثانویه به گونه ای است که امنیت ارسال اطلاعات شبکه اولیه تضمین شده و نرخ امن ارسال اطلاعات شبکه ثانویه بیشینه شود. جهت حل مسئله مورد نظر از روش لاگرانژ دوگان و subgradient استفاده می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های رادیو شناختی #تخصیص منابع #ارتباطات مشارکتی #لاگرانژ دوگان #امنیت ارتباطات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)