پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی نظری [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: رشد محبوبیت تلفن های هوشمند و فضای مجازی شبکه های تلفن همراه موجب شد تا شاهد سیل عظیم تقاضا از سوی کاربران برای ارائه سرویس های جدید و ترافیک داده ها در ارتباطات بی سیم باشیم. شبکه های نسل پنجم با چالش پشتیبانی از ترافیک داده های ناهمگن در مقیاس بزرگ روبرو هستند. به عنوان یکی از تکنیک های امیدوار کننده برای رسیدگی به این چالش ها، دسترسی چندگانه ی نامتعامد است که در سال های اخیر به طور جدی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. در مقایسه با سایر طرح های خانواده دسترسی چندگانه متعامد معمول، مشخصه کلیدی دسترسی چندگانه نامتعامد پاسخگویی به تعداد بیشتری از کاربران با به اشتراک گذاشتن منابع مشترک است. ما در این جا به ارائه یک طرح تخصیص منابع جدید برای شبکه های چند سلولی مشارکتی بی سیم مبتنی بر دسترسی چندگانه نامتعامد می پردازیم که در هر سلول، دو جفت فرستنده و گیرنده می خواهند از طریق ایستگاه پایه ارتباط برقرار کنند در حالی که ایستگاه پایه به عنوان یک رله کدگشایی و ارسال ، عمل می کند. در فاز اول، هر دو فرستنده به صورت همزمان به ارسال اطلاعات خود می پردازند و ایستگاه پایه به بازگشایی اطلاعات ارسال شده هر دو فرستنده می پردازد. سپس ایستگاه پایه به صورت همزمان سیگنال های بازگشایی شده را به دو جفت گیرنده متناظرشان به کمک تکنیک دسترسی چندگانه نامتعامد ارسال می کند. گیرنده ها برای حذف تداخل ناشی از سایر جفت ها از روش حذف تداخل پی در پی برای حذف تداخل های موجود استفاده می کنند. نحوه استفاده از روش حذف تداخل پی در پی در گیرنده ها از روی بهره کانال مستقیم تعیین می شود. ما مسئله تخصیص منابع را به عنوان یک مسئله بهینه سازی که غیرمحدب است، فرمول بندی می کنیم. برای مقابله با ویژگی غیرمحدب بودن مسئله، از تقریب محدب پی در پی با تفاصل دو تابع مقعر به عنوان تکنیک تقریب زنی برای تقریب زدن مسئله اصلی با یک مسئله محدب استفاده می کنیم. ما همچنین پیچیدگی محاسباتی طرح پیشنهادی را بررسی می کنیم. در نهایت، کارایی طرح پیشنهادی را با شبیه سازی انجام می دهیم و آن را با تکنیک دسترسی چندگانه فرکانس متعامد مقایسه می کنیم تا برتری طرح پیشنهادی را نشان دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخصیص منابع #تکنیک دسترسی چندگانه نامتعامد #شبکه های مشارکتی #روش حذف تداخل پی در پی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)