پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
شیما فرامرزی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: امروزه خصوصی سازی صنایع به عنوان یکی از استراتژی های کلان کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا انتخاب بهینه ی شرکت های قابل واگذاری به یکی از دغدغه های اصلی سرمایه-گذاران و مالکان شرکت ها تبدیل شده است. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که دانشمندان با مدلهای کمی مختلفی مساله بهینه سازی واگذاری را حل می کنند. در این تحقیق تلاش شده تا معیارهای ارزشگذاری شرکتها با رویکرد علمی انتخاب و بر اساس الگوریتم تلفیفی شکار هوشمندانه خفاش و مورا و الگوریتم تخصیص پایدار چیدمان بهینه مشخص گردد. ازجمله مزایای الگوریتم ابتکاری شکار هوشمندانه ی خفاش ارائه ی نقطه ی شروع مناسب و روند گام به گام آن در رسیدن به جواب بهینه است. در این تحقیق مطالعه موردی بر روی 20 شرکت در صنعت داروسازی انجام گرفته و چیدمان بهینه و تخصیص پایدار برای شرکتهای شکارچی مشخص شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شرکت های قابل واگذاری #سرمایه گذاری #محیط رقابتی #تکنیک های ابتکاری #الگوریتم شکار هوشمندانه ی خفاش #تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره #تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات #الگوریتم تخصیص پایدار #شرکت های شکارچی و طعمه.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)