پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مرتضی ناظمی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: با مطرح شدن بحث جهانی شدن و عضویت در سازمان تجارت جهانی، شرکت های خودرو سازی برای بقا، رشد و توسعه نیازمند جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان می باشند. شرکت های خودرو سازی موفق هستند که محصولات خود را با معیار افراد در کل جهان منطبق سازند. شناخت معیارهای مشتریان، دروازه های موفقیت را برای تولیدکنندگان می گشاید. در این پایان نامه، با استفاده از دو اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات، عوامل مؤثر بر انتخاب خودروی سواری در بین مشتریان ایرانی تا سه سطح تجزیه می شود. با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل های آماری، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم مشتری برای انتخاب خودرو در هر سطح و همچنین میزان رضایت مشتری از هر عامل برای پنج نوع خودروی سواری مشخص می شود. تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات این امکان را برای تولیدکنندگان خودرو مهیا می سازد تا با شناخت مهمترین عوامل در هر سطح و مقایسه وضعیت خود با رقبا، استراتژی و برنامه ریزی های خود را برای جذب و حفظ مشتریان طرح ریزی نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی مبتنی بر بدیهیات #تحلیل سلسله مراتبی #نیازهای عملکردی #پارامترهای طراحی #صنعت خودرو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)