پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد عباسی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: اهمیت نگهداری موجودی در سیستم‌های تولید و فروش و بالا بودن هزینه‌های ناشی از نگهداری موجودی‌ها، اعم از مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته و یا محصول نهایی باعث گردید، تعداد زیادی از محققان به بررسی و آنالیز مدل‌های گوناگون کنترل موجودی بپردازند. معمولاً در این بررسی‌ها سیستم موجودی بدون در نظرگیری اثرات فاسد شدن کالا تحلیل می‌شود، اما چنانچه نرخ فاسدشدن قابل‌توجه باشد نمی‌توان از اثرات آن بر مدل چشم‌پوشی کرد. در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت در فناوری، بازارهای رقابتی شدید و مشتریان سخت‌گیر تعداد کالاهای فاسدشدنی بسیار بیشتر از قبل شده است. باوجود چنین بازارهایی یک امر حیاتی برای بنگاه‌های مختلف تعیین سیاست مدیریت موجودی کالای موردنظر است. دراین‌بین اقلام دارویی به دلیل اهمیت بالای حوزه بهداشت و درمان هر کشوری دارای اهمیتی استراتژیک می‌باشد. چراکه این حوزه باید قادر باشد تا با بیشترین سرعت و دقت، نیازهای دارویی جامعه را پوشش دهد و بدین منظور سیاست درست در زمینه مدیریت موجودی امری ضروری به نظر می‌رسد. پیچیدگی در مدل‌سازی یک موقعیت واقعی در محیط عدم اطمینان به علت وجود برخی اطلاعات که قابل‌تشخیص و شناسایی نیستند، افزایش‌یافته است. به این مفهوم که مدل‌های سنتی به‌تنهایی قادر به اعمال دقت و قطعیت منطق ریاضی کلاسیک نیستند. در برخی از موارد، بی‌توجهی به نبود قطعیت در مسائل برنامه‌ریزی برای کنترل تولید و موجودی‌ها، باعث افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود. مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ضمن ارائه یک ساختار منسجم و یکپارچه برای سیستم مدیریت موجودی شرکت موردمطالعه و رسیدن به بیشترین سودآوری، به معرفی تکنیک فازی شهودی که یک تعمیم از مجموعه‌های فازی می‌باشد که علاوه بر درجه عضویت، درجه عدم عضویت و درجه تردید را در محاسبات لحاظ می‌کند پرداخته است. دستاورد کلیدی این مطالعه نیز توسعه‌ی یک مدل جدید بود که مقادیر بهینه میزان سفارش اقتصادی محصول و طول دوره‌ی سفارش را که متناظر با هزینه مجموع کمینه است، تعیین کند. یک مثال عددی برای تشریح مدل ارائه می‌شود و تحلیل حساسیت روی مقادیر برخی پارامترها صورت می‌گیرد. در انتها از رویکرد فازی شهودی برای پیش‌بینی مقادیر تقاضا، قیمت خرید و نرخ فساد به‌عنوان متغیرهای غیرقطعی مدل برای پنج قلم داروی واکسن آنفولانزا، قرص پنتوپرازول، کپسول آهن، لوسیون پرمترین و قرص سویاگل در یک دوره سه‌ماهه استفاده‌شده است. با توجه به نتایج واقعی ارائه‌شده توسط واحد حسابداری شرکت دارویی آلفا مشخص شد که تکنیک مزبور با کمک متخصصان و خبرگان کمترین اختلاف برآورد مقادیر متغیرهای تقاضا، قیمت خرید و نرخ فساد را برای دوره موردبررسی در مقایسه با رویکرد فازی و رویکرد قطعی دارد و از کارایی بالایی در کنترل شرایط عدم قطعیت با توجه به نیاز مشتریان و همچنین تغییرات بازار برخوردار است. درنهایت عوامل کسب سودآوری و کاهش هزینه‌های احتمالی سازمان و همچنین زیان‌های زیست‌محیطی ناشی از دفع و دورریز اقلام دارویی را فراهم می‌آورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت موجودی #تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات #تئوری مجموعه‌های فازی شهودی #اقلام دارویی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)