پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
الهام باقری باباحیدری [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: هدف نهایی تولید خودرو ، استفاده کاربر و راحتی فرد استفاده کننده خواهد بود . به گونه ای که راحتی مصرف کنندگان به عنوان یک عنصر گسترده در طراحی خودرو باید در نظر گرفته شود. به همین جهت به منظور راحتی کاربر ، سهولت استفاده و افزایش ایمنی در نظر گرفتن اصول ارگونومی در طراحی خودرو اهمیت بسزایی دارد. تحقیق حاضر متغیرهای ارگونومیک طراحی داخلی خودرو را با استفاده از تحقیقات صورت گرفته و نظر کارشنانسان در این زمینه را شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به اولویت بندی آن ها کرد. به همین منظور پرسشنامه ای در اختیار 12 نفر از خبرگان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد به مقایسه این متغیر ها با یکدیگر بپردازند. سپس بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با تعیین وزن اولویت بندی آن ها صورت گرفت و نتایج نشان دادن از نظر کارشناسان صندلی خودرو وکنترل ها مهمترین معیار ها در امر طراحی اگونومیکی خودرو می باشند زیرا هنگام استفاده سرنشینان از وسیله نقلیه صندلی خودرو می تواند راحتی و آرامش را برایشان فراهم کند و در صورت نامناسب بودن صندلی موجب آزردگی خاطر آن ها شده و علاوه بر آن ناراحتی های عضلانی را در پی دارد . کنترل ها نیز برای ایمنی در جاده بسیار با اهمیت می باشند. مکان قرار گیری آن ها و نوع طراحی آن ها می تواند راحتی و کاهش فشار را فراهم کند. نمایشگر ها و روشنایی داخل نیز اولویت های سوم و چهارم بودند که نمایشگرها به منظور تسریع در عملکرد اهمیت دارند و نور داخل خودرو نیز در پیدا کردن وسایل و حتی دید می تواند حائز اهمیت باشد تجزیه و تحلیل زیر معیار ها نیز نشان داد میدان دید و گودی کمر اولویت های برتر هستند زیرا ایمنی در سفر و جلوگیری از خستگی در حین سفر را برای سرنشینان فراهم می کنند. وزن نهایی گزینه ها نیز نشان داد در تمامی موارد نسبت به زیر معیارها خودروی پارس ارگونومیک تر از بقیه خودرو ها می باشد و پراید و تیبا ضعیف ترین طراحی در ارگونومی را دارند. همچنین اینکه قیمت بالای خودرو تضمینی بر ارگونومیک بودن خودرو نمی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارگونومی #طراحی داخلی #خودرو #تحلیل سلسله مراتبی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)