پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رامین فعله گری [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: پرداختن به مساله کیفیت و تولید با کمترین خطا و منطبق با نیاز مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل ابزارهای بهبود کیفیت و جلوگیری از خطاها جایگاه ویژه ای در سازمان های تولیدی و خدماتی پیدا کرده است. یکی از ابزارها تکنیک تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی است. این تکنیک با استفاده از ضرب سه معیار شدت، احتمال وقوع و احتمال تشخیص بدست می آید. در طی زمان اشکالات متعددی از این تکنیک گرفته اند. یکی از این اشکالات در نظر گرفتن اعداد قطعی برای معیارها است. همچنین اشکال دیگر این تکنیک این است که فقط سه معیار فوق را در نظر می گیرد. با در نظر گرفتن معیار چهارمی با عنوان معیار هزینه که بر مبنای تحلیل فرآیند سلسله مراتبی استوار است یک نگرش چند خصیصه ای با نام تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی چند خصیصه ای معرفی می شود. این تکنیک نیز با مشکل در نظر گرفتن اعداد قطعی روبرو است. به همین دلیل در این تحقیق با استفاده از منطق فازی سعی در برطرف کردن این مشکل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی #عدد اولویت ریسک #منطق فازی #تحلیل فرایند سلسله مراتبی #تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی چند خصیصه ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)