پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهرا کرامتی‌زاده [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: هرسال میلیون‌ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد. برخی از این حوادث باعث مرگ‌ومیر و برخی دیگر موجب ازکارافتادگی موقت می‌شوند که ممکن است ماه‌ها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان‌های اقتصادی می‌گردند و جامعه متحمل خسارات فراوان می‌شود. به همین جهت جلوگیری از بروز حوادث و کاهش ریسک‌های ایمنی کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران محسوب می‌شود. ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع ایمنی کارکنان و توجه عمومی جهت کاهش مخاطرات کارکنان، در تحقیق حاضر موضوع ارزیابی مخاطرات ایمنی کارکنان در صنایع تولید لوله‌های استخراج نفت و گاز بامطالعه موردی شرکت لوله گستر موردبررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. نمونه‌گیری از طریق روش گلوله برفی انجام‌شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها در مراحل اولیه از نوع مطالعه کتابخانه‌ای که بامطالعه مقالات متعدد به‌دست‌آمده است. سپس فرآیند خط‌نورد از طریق مصاحبه باز با تعدادی از کارکنان و سرپرستان شاغل در شرکت لوله گستر بررسی و شناسایی گردید. پس‌ازآن حالات بالقوه خطا که منجر به بروز صدمات و تلفات انسانی می‌گردد شناسایی شدند. در این تحقیق ازتکنیک FMEA که یک روش تحلیلی است برای ارزیابی و شناسایی مخاطرات بکار برده شده است. درنهایت ریسک‌های به‌دست‌آمده به جهت ارزش‌گذاری در جدول FMEA لیست گردید. ارزش‌گذاری آیتم‌های S، O و D با استفاده از پرسشنامه و به‌وسیله خبرگان انجام‌شده است. در ادامه عدد اولویت ریسک به‌وسیله نرم‌افزار اکسل محاسبه گردید و مخاطرات اولویت‌دار مشخص‌شده‌اند. سپس با استفاده از دو آیتم شدت اثر و احتمال وقوع به‌دست‌آمده از تکنیک FMEA ماتریس بحرانیت تکنیک FMECA رسم گردید. برای کنترل حوادث لازم است علل اصلی آن‌ها را ریشه‌یابی نمود. از روش FTA به‌صورت گرافیکی ریشه حوادث اولویت‌دار مشخص شد. در ارزیابی 110 مخاطره در خط‌نورد شناسایی‌شده‌اند. این مخاطرات 131 اثر بر ایمنی کارکنان دارد. اعداد ریسک در بازه 6 تا 554 قرارگرفته است که با توجه به حد ریسک بحرانی معادل 140، از این میان 52 مخاطره در بازه غیرقابل‌قبول و با درجه ریسک بالا شناخته‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجزیه‌وتحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA) #عدد اولویت ریسک #تجزیه‌وتحلیل بحرانی خطا و اثرات آن (FMECA) #درخت خطا (FTA) #ایمنی کارکنان #ارزیابی مخاطرات.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)