پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پریناز سلطان [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، محمد جعفریان[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: فرض کنید Gیک گراف باشد. زیرمجموعه D از رئوس گراف G را یک مجموعه احاطه‌گرنامیم، هرگاه برای هر رأس v∈V، یا آن رأس در D باشد و یا در همسایگی یک رأس از D قرار داشته باشد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد احاطه‌گر #عدد احاطه‌گر معکوس #عدد احاطه‌گر تام #عدد احاطه‌گر تام معکوس #عدد احاطه‌گر مجزا #عدد احاطه‌گر تام مجزا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)