پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسن گرگانی زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی رضا خورسندی [استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: برای مشاهده چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف مقسوم‌علیه صفر #گراف ایده‌آل پوچ‌ساز #گراف یکانی #عدد احاطه‌گری #عدد احاطه‌گری کلی #عدد احاطه‌گری نیم کلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)