پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم حاجی بابا [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: در این رساله برخی از پارامترهای احاطه‌گری مانند عدد احاطه‌گری رومی، عدد احاطه‌گری ایتالیایی و عدد احاطه‌گری رومی دوگانه را مطالعه کرده و ضمن مطالعه برخی از ویژگی‌های آنها به ارائه کرانهایی برای آنها می پردازیم. سپس نتایج جدیدی در خصوص عدد احاطه‌گری ایتالیایی یک گراف ارائه می‌دهیم و ضمن بررسی ارتباط بین عدد احاطه‌گری ایتالیایی یک گراف با سایر پارامترهای احاطه‌گری نظیر عدد احاطه‌گری رومی، عدد ‎2-‎احاطه‌گری و عدد احاطه‌گری رومی دوگانه، کران‌های متعددی ارائه داده و به علاوه تمامی گراف‌هایی را که در تساوی برای کران‌های جدید صدق می‌کنند را دسته‌بندی می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد احاطه‌گری #عدد احاطه‌گری رومی #عدد احاطه‌گری ایتالیایی #عدد احاطه‌گری رومی دوگانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)