پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه مجلل [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد مشاور]
چکیده: در حالت کلی ماتریس های متفاوتی می توان به یک گراف نسبت داد که از مهم ترین آن ها می توان به ماتریس مجاورت و ماتریس لاپلاسینی اشاره کرد. بررسی طیف و انرژی ماتریس های وابسته به گراف ها دارای تاریچه طولانی می باشد. در سال های اخیر، از ابزارهایی مانند جبرخطی و نظریه ماتریس ها برای بررسی خواص طیف این گراف ها استفاده شده است. در این پایان نامه به معرفی انرژی احاطه گری دوگانه در گراف ها، انرژی احاطه گری مینیمم لاپلاسینی گراف و هم چنین انرژی لاپلاسینی احاطه گری دوگانه می پردازیم. ضمن محاسبه انرژی های فوق در دسته های مختلفی از گراف های متداول به محاسبه ی کران برای هر یک از انرژی های مذکور پرداخته و هم چنین به خواص ساختاری آن ها می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقدار ویژه #انرژی گراف #مجموعه احاطه گری دوگانه #ماتریس لاپلاسینی احاطه گری #ماتریس لاپلاسینی احاطه گری دوگانه #مقادیر ویژه لاپلاسینی احاطه گری دوگانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)