پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پگاه دالوند [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد مشاور]
چکیده: گراف (G=(V,E را در نظر بگیرید. یک زیرمجموعه D از رئوس گراف G را احاطه‌گر ‌نامیم، هرگاه هر رأس از V-D مجاور با حداقل یک رأس از Dباشد. مجموعه احاطه‌گر D را یک مجموعه احاطه‌گر شکافنده نامیم، هرگاه ...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه احاطه‌گر #مجموعه احاطه‌گر شکافنده #مجموعه احاطه‌گر شکافنده قوی #مجموعه احاطه‌گر شکافنده نیمه قوی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)