پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شیما سالارحسینی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه ارتباطات بی سیم با استفاده از پهبادها با ارتفاع کم، به دلیل مزایای بسیار آن ها از جمله قابلیت انعطاف پذیری بالا، قابلیت حرکت با کنترل کامل و احتمال برقراری ارتباط موفق مطلوب میان خطوط ارتباطی بین پهبادها با پایانه های روی زمین موضوع مورد توجهی شده اند. بنابراین با کاهشهزینه ها و بهبود پایداری پهبادها، همراه با کوچک سازی تجهیزات دستگاه های ارتباطی، انتظار می رود که ارتباطات برقرار شده از طریق وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین نقش مهمی را در سیستم های بی سیم آینده ایفا کنند. روش های دسترسی چندگانه نامتعامد می توانند کارایی طیفی و عدالت میان کاربران را به طور قابل توجهی بهبود ببخشند و رویکردی امیدوار کننده برای سیستم های بی سیم نسل پنجم و فراتر از آن را به ارمغان آورند. گسترش های اخیر، شبکه های سلولی چندپخشی رویکردی تازه برای تحویل همزمان، محتواهای چند رسانه ای برای گروه بزرگی از کاربران می باشند، در این نوع شبکه ها چندین کاربر با انواع درخواست های ترافیک و کیفیت خدمات مختلف برای انتقال همزمان باهم هماهنگو در یکزمان یا در یکفرکانسبا سطوح توان مختلف خدمت رسانی می شوند. در اینجا به معرفی چهارچوب تخصیصمنابع جدید برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین می پردازیم که شبکه های بی سیم چندگانه را پشتیبانی می کند و در آن کاربران شبکه به چندین گروه چندپخشی تقسیم می شوند. در اینجا از تکنیک دسترسی چندگانه نامتعامد با دامنه های توانی مختلف به عنوان تکنولوژی انتقال که با استفاده از آن پیام های اختصاصی گروه های چندپخشی به طور همزمان انتقال می یابد، استفاده کرده ایم. ما مسئله تخصیص توان مشترک با طراحی مسیر وسیله نقلیه بدون سرنشین را به عنوان یک مسئله بهینه سازی که غیرخطی و غیرمحدب است مطرح می کنیم. در نهایت به کمک نتایج شبیه سازی، عملکرد طرح پیشنهاد شده را برای مقادیر مختلف پارامترهای شبکه ارزیابی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین #دسترسی چندگانه نامتعامد #سرویس های چندپخشی #تخصیص منابع #مسائل بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)