پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سونیا نادری [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: افزایش تعداد کاربران متحرک، تنوع سرویس‌ها و تقاضای کاربران برای بهبود پارامترهای مختلف کیفیت سرویس موجب شده است که محققان در اندیشه تکامل شبکه‌های نسل چهارم به سمت شبکه‌های نسل پنجم باشند. ارتباطات وسیله به‌ وسیله یکی از فناوری‌های کارآمد به‌منظور افزایش کارایی طیف فرکانسی و کاهش تأخیر در شبکه‌های نسل پنجم است که در آن برخلاف ارتباطات متداول شبکه‌های سلولی که ارتباط بین کاربران تنها از طریق ایستگاه پایه انجام می‌شود، دو کاربر می‌توانند بدون واسطه و به‌صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که این عمل موجب کارایی بیشتر طیف و افزایش ظرفیت شبکه می‌گردد. از آنجایی‌ که در ارتباطات وسیله به وسیله، کاربران ارسال اطلاعات را بر روی طیف مشترک و همزمان با شبکه سلولی انجام می‌دهند، تداخل متقابل در شبکه ایجاد و کیفیت سرویس کاربران شبکه سلولی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین به دلیل ماهیت پخشی شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم، تمام کاربران تحت پوشش شبکه قادر به شنود سیگنال‌های ارسالی هستند. بنابراین، برقراری امنیت ارسال اطلاعات در شبکه یکی از مسائل چالش‌برانگیز خواهد بود. از طرفی دیگر با افزایش فاصله بین فرستنده و گیرنده در ارتباطات وسیله به وسیله، به دلیل افت توان سیگنال ارسالی در طول مسیر، احتمالات قطع در ارتباطات وسیله به وسیله افزایش می‌یابد. ارتباطات مشارکتی از طریق رله یکی از روش‌های مؤثر جهت افزایش امنیت ارسال اطلاعات در حضور شنودگر و توسعه محدوده ارتباطات در شبکه است. به همین دلیل، موضوع این پایان‌نامه انتخاب رله در ارتباطات وسیله به وسیله جهت بهبود امنیت ارسال اطلاعات انتخاب شده است. در این پایان‌نامه دو مدل سیستمی مختلف را بر مبنای امنیت ارسال اطلاعات در ارتباطات وسیله به وسیله بررسی و جهت حفظ کیفیت سرویس کاربران شبکه سلولی، توان ارسالی توسط فرستنده وسیله به وسیله و رله را به‌گونه‌ای محدود می‌کنیم که احتمال قطع ارتباط در شبکه سلولی از یک مقدار آستانه بیشتر نگردد. در مدل سیستمی اول، عملکرد قطع امنیتی ارتباطات وسیله به وسیله در حضور چندین رله دیکد و ارسال و شنودگر خارجی را بر اساس طرح انتخاب رله پیشنهادی و طرح انتخاب لینک ترکیب حداکثر نسبت در گیرنده و در مدل سیستمی دوم، در حضور یک رله غیرقابل اطمینان تقویت و ارسال که به‌صورت شنودگر در شبکه عمل می‌کند را با استفاده از طرح انتخاب لینک ترکیب انتخابی و ترکیب سوییچ و استقرار در گیرنده بررسی می‌کنیم. از آنجایی ‌که در این پایان‌نامه اثرات تداخل و مسائل امنیتی در ارتباطات وسیله به وسیله را به‌صورت توأم در نظر می‌گیریم و همچنین به دلیل اینکه سیگنال‌ها در طول دو بازه زمانی از طریق کانال مستقیم و کانال رله در گیرنده دریافت می‌گردند، محاسبات احتمال قطع امنیتی به دلیل وجود چندین پارامتر متغیر در شبکه چالش‌برانگیز است. بنابراین، در این پایان‌نامه با به‌کارگیری روش‌هایی احتمالات قطع ارتباط در شبکه سلولی و ارتباطات وسیله به وسیله را به‌صورت یک عبارت بسته محاسبه می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباطات وسیله به وسیله #امنیت لایه فیزیکی #شنودگر #ارتباطات مشارکتی #انتخاب رله #رله دیکد و ارسال #رله تقویت و ارسال غیرقابل اطمینان #انتخاب لینک #احتمال قطع امنیتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)