پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حمزه برون [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، حسین قاسم زاده [استاد مشاور]
چکیده: موضوع پایان نامه‏‏، مکان‌یابی دوربین‌های کنترل ترافیک است. ابتدا، به تاریخچه پیدایش علم مکان‌یابی و پایه‌گذار این علم خواهیم پرداخت. سپس به مروری بر مکان‌یابی دوربین‌های کنترل ترافیک و انگیزه‌ی پیدایش آن و همچنین معرفی ماتریس‌های سفر مبدأ-مقصد و روش‌های بدست‌آوردن آن خواهیم پرداخت. در ادامه، یک روش برای تخمین مستقیم ماتریس‌های سفر مبدأ-مقصد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. بعد از آن، مسئله یافتن بهترین مکان برای نصب شمارنده‌های ترافیکی به کمک ماتریس‌های سفر مبدأ-مقصد، مدل می‌شود و چند الگوریتم برای حل مسئله ارائه خواهد شد و به عنوان یک مثال، بهترین مکان برای نصب شمارنده‌های ترافیکی را برای یک شبکه فرضی، پیدا می‌کنیم. سپس به مقایسه‌ الگوریتم‌های ارائه شده برای حل مسئله می‌پردازیم. در پایان، در ورودی‌‌های محدوده کنترل ترافیک، که قرار است توسط نیروی انسانی و دوربین، کنترل شود، به مکان‌یابی دوربین‌های کنترل ترافیک خواهیم پرداخت. نتیجه این مکان‌یا‏بی تعیین می‌کند که ورودی محدوده‌ی زوج یا فرد توسط انسان یا توسط دوربین کنترل شود. همچنین به عنوان یک مثال، مکان‌یابی دوربین‌های ورودی محدوده‌ی زوج و فرد شهر تهران مطرح شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دوربین های کنترل ترافیک #ماتریس های سفر مبدأ-مقصد #جفت گره مبدأ-مقصد #لینک #مدل لینک-مبنا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)