پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بی بی هانیه دقیق نژاد [پدیدآور اصلی]، هدی مشایخی[استاد راهنما]
چکیده: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه 2011 تا 2020 میلادی را به عنوان دهه کاهش تلفات جاده‌ای معرفی کرد. این سازمان در طی قطعنامه های مختلفی از تمام کشورها خواسته است نسبت به کاهش تصادفات جاده‌ای توجه خاصی نمایند. عامل سرعت نقش کلیدی در کاهش ریسک تصادفات جاده‌ای را دارد که یکی از عوامل بازدارنگی سرعت غیرمجاز خودروها، دوربین‌های ثبت تخلف پلیس راهورناجا می‌باشد. هدف از این پژوهش تحلیل سودمندی دوربین‌های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی بزرگراه‌های کلانشهر تهران می‌باشد. این امر با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی از قبیل مدلسازی با سری‌زمانی و رگرسیون صورت می‌پذیرد. در این پایان‌نامه با تحلیل توصیفی تخلفات سرعت غیرمجاز 5 بزرگراه پرتردد و شریانی شهر تهران، سیر تخلفات را همراه با تعداد دوربین‌های فعال در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش تحلیل استنباطی، بزرگراه‌های تهران کرج و همت را که در تحلیل توصیفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، با مدلسازی سری‌زمانی و مدل غیرخطی توانی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در بررسی داده‌های ارزیابی، مدل‌های برازش شده با سری‌زمانی از خطای پیش‌‌بینی کمتری نسبت به مدل‌های رگرسیونی معادل خود برخوردار بودند. در پیش‌بینی صورت گرفته برای سال 93 میزان تخلفات بزرگراه تهران کرج به میزان 32% و بزرگراه همت به میزان 28% نسبت به تخلفات ماه‌های نظیر خود در سال 92 کاهش داشته است، این نشان دهنده سودمندی دوربین‌ها در بازه مورد بررسی در این بزرگراه‌ها می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده‌کاوی #پیش‌بینی ترافیک #سری‌زمانی #رگرسیون #دوربین ثبت تخلف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)