پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمد رضا شفیعی چافی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: رس زمانی دنباله ای از اعداد است که با نمونه برداری منظم از خروجی مشاهده شده ی یک سیستم بدست می آید. از میان انواع گوناگون سری های زمانی، سری های زمانی آشوبی اغلب در پدیده های طبیعی یافت می شوند. حساسیت بیش از حد سیستم های آشوبی به شرایط اولیه سبب بروز مشکل افق پیش بینی در پیش بینی بلند مدت و دقت پیش بینی در پیش بینی کوتاه مدت برای روشهای مذکور شده است. بنابراین محور فعالیت های انجام شده در این پایان نامه بر اصلاح دقت در پیش بینی کوتاه مدت و افزایش افق پیش بینی در عین دقت مناسب، در پیش بینی بلند مدت قرار گرفته است. تلاشهای انجام شده در این راستا منجر به ارائه ی دو روش در پیش بینی کوتاه مدت و چها روش در پیش بینی بلند مدت شده است. به منظور حصول اطمینان و بررسی بیشتر از روشهای مطرح شده برای پیش بینی سری های زمانی فوق آشوبی قلب و HRV نیز استفاده شد. سر انجام به منظور نشان دادن یکی دیگر از کاربردهای عملی روش های پیشنهادی در زمینه های پزشکی از آن برای طبقه بندی 5 دسته از آریتمی های قلبی استفاده شد که نتایج حاصله بیانگر توانمندی روش پیشنهادی در تفکیک ضربانات قلبی بر اساس ویژگی های نوظهور فازی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشوب #سری زمانی #پیش بینی #بازسازی فضای فاز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)