پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سلماز فرهبد [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: مدلسازی تحلیلی بسیاری از فرآیندهای واقعی بدون وجود معادلات دیفرانسیلی و جبری غیر‌ممکن و یا بسیار دشوار است. در چنین مواردی می توان از سری های زمانی جهت تحلیل فرآیند مورد نظر استفاده نمود. در این پایاننامه، هدف پیشنهاد بسته خرید از بازار برق به منظورکاهش هزینه‌ها می‌باشد. بدین منظور مصرف برق پتروشیمی رجال با استفاده از روش‌های آشوبی بصورت بلند‌مدت پیش‌بینی می‌گردد. در این راستا ابتدا سری های زمانی آشوبی بررسی شده و نحوه بازسازی فضای فاز توسط محاسبه شاخص های سری های زمانی آشوبی مانند زمان تأخیر و بعد محاط بیان می گردد. سپس پیش‌بینی به روش نزدیکترین همسایه روی داده‌های درون‌یابی و نویزگیری شدهی سری زمانی آشوبی انجام می‌شود. ارزیابی روش استفاده شده با مشاهده نتایج شبیه‌سازی بر روی یکی از سیستم های آشوبی شناخته شده، بررسی می گردد. در نهایت برای برنامه‌ریزی خرید برق مصرفی پتروشیمی رجال از یک بازار برق دو جانبه، تابع هزینه‌ای تعریف می‌شود که بر مبنای پیش‌بینی انجام شده بر روی داده های ساعتی مصرف برق این شرکت و توزیع فراوانی آماری میباشد. تحلیل نتایج بیانگر برتری و سودمندی بسته خرید پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سری زمانی آشوبی #بازار برق #بازسازی فضای فاز #پیشبینی #نمودار توزیع فراوانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)