پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مسعود خدادادزاده [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه به‌منظور افزایش امنیت سیستم‌های مخابرات امن آشوبی، از ترکیب روش مدولاسیون پارامتر آشوبی، پنهان نگاری در تصویر و نگاشت‌های آشوبی چند مدال استفاده‌شده است. ابتدا روشی جدید برای پنهان نگاری تصویر با استفاده از نگاشت‌های آشوبی چند مدال که دو عدد (پارامترهای سیستم فرستنده) را به‌عنوان کلید دریافت می‌کند، ارائه کرده و سپس اطلاعات موردنظر از طریق جمع با پارامترهای سیستم آشوبی فرستنده با روش مدولاسیون آشوبی ارسال می‌گردد. روش بیان‌شده شامل یک سیستم گیرنده برای همگرایی مجانبی و تخمین پارامترهای نامعین سیستم آشوبی راسلر است. بهره سیستم گیرنده دائماً به‌وسیله کنترل‌کننده تطبیقی تنظیم می‌گردد تا خطای خروجی سیستم به صفر و پارامترها به مقدار واقعی همگرا شوند. از پارامترهای همگرا شده در گیرنده به‌عنوان کلید بازیابی اطلاعات برای تعیین خانواده و عضو نگاشت موردنظر استفاده می‌شود. با انتخاب این خانواده و عضو نگاشت، محل پیکسل‌ها برای بازیابی اطلاعات دریافت شده به دست می‌آید. درنهایت نحوه کاربرد روش پیشنهادی در غالب مثالی بیان می‌شود. در این مثال پیام مخفی در تصویر پنهان نگاری شده و با روش مدولاسیون آشوبی ارسال می‌گردد. در گیرنده با انجام سنکرون سازی تصویر موردنظر دریافت و پیام مخفی بازیابی می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخابرات امن آشوبی #نگاشت‌های آشوبی چند‌مدال #استگانوگرافی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)