پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زینب منتظری [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا کدهای ضدجعل و کدهای ضدجعل امن را به عنوان مفاهیم اصلی تعریف کرده، سپس به دنبال روشهایی برای ساخت این کدها خواهیم بود. برای این منظور مجموعه های مختلفی از جمله خانواده های بدون پوشش، خانواده های آزاد، خانواده های درهم جداساز، خانواده های درهمساز کامل و ... را ارائه می دهیم و چگونگی ساخت کدهای ضدجعل به کمک این خانواده ها را بیان مͬکنیم. هدف اصلی یافتن کدهای ضدجعل امن به بزرگی ممکن است. بنابراین تعدادی کران برای کدهای یادشده ارائه خواهیم داد. در پایان طرح های قابل ردیابی را که ارتباط بسیاری با کدهای ضدجعل دارند، معرفی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کد ضدجعل #کد ضدجعل امن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)