پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
رضا فضلی قرابقلو [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، چنگیز قبادی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بررسی مزایا و مشکلات پیاده سازی شبکه های وفقی نفوذی در زیر آب با استفاده از تکنولوژی مخابرات نوری بی سیم پرداخته ایم. تکنولوژی مخابرات نور مرئی (VLC) که از جدیدترین روش های انتقال داده به شمار می رود از جمله روش هایی است که پیاده سازی شبکه وفقی با استفاده از آن می تواند بسیار مفید باشد زیرا این تکنولوژی دارای مزایای بسیاری از جمله عدم مضر بودن برای سلامتی انسان و حیوانات، سرعت انتقال داده بالا و پهنای باند آزاد، مقاومت در مقابل تداخل و ... می باشد. مخابرات نوری همواره دچار دو مشکل نویز و اغتشاشات کانال است که میزان تاثیر این دو فاکتور بر روی عملکرد شبکه های وفقی باید مورد بررسی قرار گیرد. میزان فاصله بین نودها و مشخصات آبی که شبکه در آن پیاده سازی می شود مانند دما و میزان غلظت نمک در تعیین میزان اغتشاشات نوری موثر هستند. با توجه به آزمایشات به دست آمده در فواصل زیر 20 متر و دمای بین 1 تا 20 درجه، ضرایب کانال VLC زیر آب از توزیع لگنرمال با مقادیر پارامترهای متفاوت پیروی می کند. بررسی عملکرد شبکه وفقی به صورت تئوریک و شبیه سازی با توجه به این شرایط کانال می تواند گام مهمی در پیاده سازی این شبکه ها برای کاربردهای زیر آب باشد. به منظور بررسی عملکرد شبکه نفوذی در زیر آب با تکنولوژی VLC، یک شبکه نفوذی دارای 20 گره و شرایط محیط زیر آب توسط نرم افزار متلب شبیه سازی شد و نتایج طی آزمایش های متعدد در شرایط مختلف کانال زیر آب بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر میزان شوری و دمای آب بر عملکرد شبکه در شرایط عادی چندان محسوس نبوده و خطای تخمین در حدود 0/001 است ولی تاثیر فاصله بین گره های شبکه در شرایط زیر آب بر عملکرد آن بسیار چشمگیر بوده که نشان دهنده افزایش خطای تخمین تا 0/1 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های وفقی نفوذی #نویز نوری #کانالهای نوری #اغتشاشات شدید #کانال های نوری زیر آب #مخابرات نور مرئی (VLC).
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)