پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهاره سیرجانی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، آثار تکنولوژی‌های تولید بر قدرت بازار، از دیدگاه ساختاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. جهت نیل به این هدف، شبیه‌سازی پیشین بازار روز قبل انجام می‌شود. ویژگی تکنولوژی‌ نیروگاه‌های حرارتی مانند حدود بالا و پایین تولید، نرخ افزایش و کاهش تولید، حداقل زمان روشن و خاموش بودن مدل‌سازی می‌شود. همچنین عدم قطعیت تولید بادی با در نظر گرفتن همبستگی زمانی-مکانی مزارع بادی مدل‌سازی می‌شود. آثار ساختار مالکیت، ویژگی های فنی واحدهای تولیدی و محدودیت شبکه بر پتانسیل قدرت بازار مطالعه می شود. جهت ارزیابی قدرت بازار ساختاری، مسأله مرز تمرکز، تحت قیود بهره‌برداری مسأله تسویه بازار حل می شود، حداقل و حداکثر مقدار شاخص تمرکز بازار روز قبل تخمین زده می شود. سپس، مسأله مرز تمرکز برای بدست آوردن پتانسیل قدرت بازار به یک مسأله بهینه‌سازی برنامه‌ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح تبدیل می‌شود، که با استفاده از آن می‌توان میزان رقابت پذیری بازار را شناسایی کرد. چگونگی اثر گذاری ساختار بازار بر پتانسیل قدرت بازار توسط شاخص‌های ساختاری تمرکز بازار مطالعه می‌شود. خروجی‌ها و نتایج قابل توجه در قالب مثال و مطالعه موردی ارائه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازار برق #تنوع تکنولوژی #تولید بادی #قدرت بازار #همبستگی زمانی-مکانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)