پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
داود عباسی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: تجربه های غیر رقابتی در صنعت برق بخصوص در بخش تولید، منجر به پیدایش مفهومی به نام قدرت بازار شده است. زمانی که مالک یک واحد تولیدی بتواند به طرز قابل توجهی (به صورت انحصاری) بر قیمت تأثیر گذار باشد قدرت بازار ظهور پیدا می کند. با توجه به اهمیت موضوع کارهای مختلفی برای ارزیابی این پارامتر و جلوگیری از بروز آن صورت گرفته است. در این پایان نامه ابتدا اصول ریاضی تئوری بازی، تابع نیکایدو ایزودا و ضریب ریسک پذیری به صورت کامل بررسی شده و جزییات با ذکر مثال های مختلف تشریح شده اند. در ادامه موارد فوق با ذکر مرجع در شرایط مشابه پیاده سازی شده و صحت کارکرد روش نشان داده شده است. سپس جهت بررسی قدرت بالقوه بازار با استفاده از تغییر شرایط عرضه و تقاضا، حالت هایی که ممکن است در آنها قدرت بازار بوجود آید شبیه سازی شده و قدرت بازار با شاخص هایی عددی نشان داده شده است. روش استفاده شده بدلیل سرعت بالا و اعتمادپذیری مناسب قابلیت بکارگیری آنلاین را نیز دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری بازی #الگوریتم ریلکسیشن #قدرت بازار #نیکایدو ایزودا #بازار برق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)