پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهرا نصری [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: نورولیدرشیپ یا رهبری عصبی واژه‌ای که به‌تازگی در راستای رفع نیاز به تحول در فرایندهای رهبری و مدیریت در سازمان‌ها جایگاه ویژه‌ای پیداکرده است ، به ساده‌ترین عبارت، موفقیت در فضای رقابتی، مستلزم شناخت کارکردهای اساسی مغز و پیوند آن با تعاملات محیط کار است ازجمله عواملی که می‌تواند در جهت این تحولات مؤثر واقع شود فناوری بازی‌وارسازی است که در طول سال‌های اخیر موجب پیشرفت‌های زیادی در زمینه کسب‌وکار شده این فناوری به دنبال افزایش انگیزه و به‌تبع آن افزایش درگیری و مشارکت کارکنان می‌باشد که در حال حاضر دغدغه بسیاری از سازمان‌ها است . مسئله اساسی این است که بتوانیم با بازی‌ها قواعد سازمانی را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که مهارت‌های مغفول مانده ما در آن بازی موردنیاز قرار بگیرد و این مهم جز با بهره‌گیری از دانش رهبری مبتنی بر علوم اعصاب شناختی ممکن نخواهد شد. هدف: هدف غایی این پژوهش با توجه به دلایل ذکرشده طراحی و تدوین الگویی برای به‌کارگیری بازی‌وارسازی در رهبری عصبی است. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش مالتی گراندد تئوری(نظریه داده بنیاد چندگانه) انجام‌گرفته است . روش گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق با 15 نفر از متخصصین علوم اعصاب شناختی و بازی‌وارسازی در زمینه پژوهش حاضر بوده و به روش نمونه‌گیری نظری انجام‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در طی چهار مرحله کدگذاری استقرایی، پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی و غنی‌سازی نظری انجام گرفت و در این حین سه فرایند گراندینگ شامل انطباق نظری، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام درونی نیز انجام شد. یافته‌ها: بر اساس مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان 8 مقوله اصلی که در سه بخش زمینه‌سازمانی، شرایط عمل (درونی و بیرونی) و نتایج و پیامدها قرار گرفتند تشکیل‌دهنده مدلی جهت به‌کارگیری بازی‌وارسازی در رهبری عصبی بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری‌عصبی #گیمیفیکیشن #علوم‌اعصاب شناختی #نورولیدرشیپ #بازی وارسازی #بازی‌های شناختی #نظریه داده بنیاد چندگانه #انگیزش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)