پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
نجمه کشیری [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: مهارت نگارش به‌عنوان هدف نهایی آموزش فراگیران ماهر زبان انگلیسی به ویژه در فضای دانشگاهی تلقی میشود و به واسطه ی اهمیت آن تاکنون تحقیقات بسیاری درزمینه بررسی روش‌های تدریس نگارش انجام شده است. اما بیشتر تحقیقات کنونی تدریس فرایندمحور نگارش ،به سنجش تاثیرات انواع فعالیت های خاص، انواع بازخوردها، و انواع ارزیابی‌ها پرداخته‌اند و مطالعه ادراک و احساس فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه نسبت به انواع فعالیت‌های کلاس‌های تدریس نگارش دور از توجه مانده است. این مطالعه که براساس نظریه داده بنیاد انجام شده به بررسی احساس 14 فراگیر زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه نسبت به استفاده از فعالیت‌های ویرایشی در کلاس آموزش نگارش می‌پردازد. داده‌ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شده و بااستفاده از چهارچوب 2008 «چارماز» تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که براساس احساس کلی زبان‌آموزان انجام فعالیت ویرایشی روشی رضایت‌بخش در کلاس نگارش زبان خارجه است و نگارش آنان را بهبود می‌بخشد. طبق یافته‌ها، تمرین و تکرار استراتژی‌ها، بازنگری و احیاء خرده‌مهارت‌ها، ارتباط معلم، فضای رقابتی، تمرین بسترسازی شده، حل مسئله، و یادگیری کاوشی ازجمله علل رضایت فراگیران فعالیت‌های ویرایشی هستند. یافته‌ها همچنین نشان دادند که این عوامل فضایی مشوق و انگیزشی به ارمغان می‌آورند که در آن اعتمادبه‌نفس بدست آمده و پیشرفت ادراک شده تمایل زبان‌آموزان به انجام این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. این یافته‌ها به معلمان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه نشان می‌دهد که باید ازطریق اطمینان حاصل کردن از وجود عوامل نامبرده راه را برای اعمال فعالیت‌های ویرایشی هموار کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت‌های ویرایشی #فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه #نظریه داده بنیاد #احساس #نگارش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)