پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سعید آخوندی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: در زمینه آموزش استراتژی و تأثیرات آن بر آموزش، تحقیقات بسیاری انجام شده است. تحقیقات مشابهی بر اساس دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد آموزش استراتژی انجام شده است، اما همچنان یک شکاف بزرگ وجود دارد. در مورد طرف مقابل در فرایند آموزش یعنی «یادگیرندگان» تحقیق دانشگاهی انجام نشده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا برداشت‌های فراگیران از آموزش استراتژی جمع‌آوری شود تا نتیجه‌گیری مفیدی به دست آید و در کنار آن پیامدهای مفیدی برای آموزش در دنیای واقعی استخراج شود. هدف پژوهش حاضر بررسی درک زبان آموزان زبان انگلیسی از آموزش استراتژی است. مطالعه در شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان انجام شده است. دوازده فراگیر مرد در این مطالعه شرکت کردند. همه شرکت کنندگان، فراگیران انگلیسی با انگیزه بالا بودند. لازم به ذکر است که هویت شرکت کنندگان در طول کل فرآیند تحقیق ناشناس باقی می ماند. این مطالعه بر اساس نظریه زمینه ای چارمز انجام شده است. این رویکرد دارای جهت گیری سازه انگارانه است به این صورت که محقق به عنوان بخشی از فرایند تحقیق قرار می گیرد. رویکرد سازنده‌گرایانه به پدیده‌های مطالعه اولویت می‌دهد و داده‌ها و تحلیل‌ها را از تجربیات و روابط مشترک با شرکت‌کنندگان و سایر منابع داده ایجاد می‌کند. یافته‌ها نشان داد که دانشجویان شرکت‌کننده در این پژوهش راهبردها را مفید می‌دانستند. با این حال، آنها گزارش دادند که این استراتژی ها در کلاس ها پوشش داده نمی شوند، علیرغم این واقعیت که آنها را برای یادگیری واژگان مساعد می دانستند. به طور کلی، یافته های این مطالعه پیامدهای مهمی برای معلمان زبان انگلیسی در تمام محیط های آموزشی دارد تا راهبردهای بهتری برای آموزش واژگان برای بهبود فرآیند یادگیری به طور کلی و دانش واژگان به طور خاص در نظر بگیرند. معلمان می توانند از نتایج این مطالعه برای بهبود شیوه های تدریس خود استفاده کنند زیرا دانش آموزان معتقد بودند که روش های معلمان طوری است که ممکن است نتیجه مطلوب نداشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آموزش راهبردی #دیدگاه های فراگیران #زبان آموزان زبان انگلیسی #نظریه زمینه ای.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)