پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مبینا ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: ایده‌پروری مشترک در نوشتار نوعی یادگیری مبتنی بر همکاری و فعالیتی اجتماعی است که فراگیران در آن با همکاری به پیشبرد و پرورش ایده‌هایشان می‌پردازند. همکاری که عامل اصلی فعالیت‌های اجتماعی است روشی برای پرورش ایده محسوب می‌شود. این مطالعه به بررسی احساس فراگیران زبان انگلیسی آشنا با ایده‌پروری مشترک نوشتار، نسبت به آن‌چه تجربه کرده‌اند و آن‌چه که انجام چنین فعالیتی لازم دارد می‌پردازد. مطالعه پیش رو براساس بهره‌گیری از نظریه داده بنیاد در محیط فراگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه در موسسه ایرانی ایرانمهر بابل انجام شده است. برای انجام این مطالعه با 10 زبان‌آموز حاضر در کلاس نگارش مبتنی بر ایده‌پروری مشترک در نوشتار مصاحبه شد. سپس داده‌های کیفی با استفاده از چهارچوب‌های نظریه داده بنیاد ساختارگرایانه 2006 «چارماز» رونویسی، علامت‌گذاری، و تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه نشان دادند که ایده‌پروری مشترک در نوشتار فعالیت نگارشی ثمربخشی است چون با ایجاد محیطی بی استرس و تاثیرگذار به فراگیران در یادگیری مهارت‌های نگارش کمک می‌کند. به علاوه، یافته‌ها نشان دادند که ثمربخشی استفاده از این فعالیت به آماده‌سازی بافت یا پیش‌زمینه‌ها توسط معلمان بستگی دارد. ایجاد محیطی انگیزه‌بخش در کلاس، ارضاء نیازهای فراگیران، و فاصله گرفتن از کلاس‌های محصول‌محوری که فراگیران تاکنون تجربه کردند ازجمله اقدامات لازم هستند. یافته‌ها همچنین نشان دادند که معلمان باید حین انجام فعالیت ایده‌پروری مشترک به عنصر مهم همکاری در نگارش توجه کنند. این مطالعه نشان داد که معلمان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه و معلم‌آموزان پیش از اعمال فعالیت‌های ایده‌پروری مشترک به چند پیش‌شرط نیاز دارند که انگیزه دادن به فراگیران جهت انجام فعالیت‌های نگارشی به‌صورت گروهی یا دونفره و توجه به نیازهای فوری فراگیران ازجمله این پیش‌شرط‌ها هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایده‌پروری مشترک در نوشتار #فراگیران زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه #احساس #نگارش #مطالعه کیفی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)