پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فاطمه ترکمن [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنیم R یک حلقه جابجایی ویکدارباشدکه 1_R مخالف صفر. چندین تعمیم ازایده آل های اول مورد بررسی قرارگرفته اند .به عنوان مثال ایده آل سره I ازحلقه R رااول ضعیف می نامیم ،هرگاه .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایده آل 2- جذبی #ایده آل n -جذبی #ایده آل ضعیف 2-جذبی #ایده آل قویاً n- جذبی #دامنه ی پروفر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)