پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مرضیه غلامیان بسطام [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنیم T یک همریختی از جبر باناخ B به جبر باناخ A باشد.دراین‌ صورت یک حاصل‌ضرب روی فضای ضرب دکارتی A×B تعریف می‌کنیم. .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منظم‌پذیری آرنز #میانگین‌پذیری #میانگین‌پذیری ضعیف #n-میانگین‌پذیری ضعیف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)