پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سید پوریا کاظمی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه سعی شده است تاثیر پارامتر های هندسی سازه بر روی ضریب رفتار سازه، ضریب شکل پذیری سازه، نسبت شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت سازه، پریود سازه و ... مورد مطالعه قرار گیرد. در این پژوهش ضریب رفتار هر مدل به چهار روش مختلف محاسبه شده است. عناوین کارهای اصلی انجام شده به شرح زیر می باشد : 1- تاثیر ارتفاع سازه بر روی ضریب رفتار 2- تاثیر ابعاد سازه بر روی ضریب رفتار سازه های با پلان های منظم و نامنظم 3- تاثیر درصد بازشو بر روی ضریب رفتار سازه در پلان منظم و نامنظم 4- تاثیر افزایش طول تیر های سازه بر روی ضریب رفتار سازه در کدهای ارتفاعی متفاوت 5- بررسی تاثیر تعداد قاب های مقاوم بر روی ضریب رفتار سازه 6- ارائه فرمول تقریبی برای تغییرات ضریب رفتار در ارتفاع و تعداد دهانه های متفاوت کلیه مدل های مورد بررسی در ابتدا توسط برنامه Etabs Nonlinear مدل سازی گردیده، و بر اساس استاندارد 2800 ، AISC-ASD89 و نشریه شماره 385 تحلیل و طراحی شده است. در مجموع 120 مدل برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نوع مدل های مورد بررسی در فصول بعد به تفضیل توضیح داده خواهد شد. کلیه مدل های مورد نظر به صورت سه بعدی توسط برنامه Sap Version 14.2 بر اساس ضوابط و دستور العمل FEMA-356 تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی قرار گرفته است و مقادیر مورد مطالعه برای هریک از مدل ها استخراج گردیده است. همان طور که می دانید آئین نامه با یک دسته بندی کلی ضراب رفتار هر سازه را مشخص کرده است، نتایج این تحقیق حاکی از آن است، هر یک از مباحث اصلی ذکر شده در فرایند تحقیق دارای تاثیراتی گاها قابل توجه بر روی ضریب رفتار، ضریب شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت و.. هستند، که نیازمند توجه جدی می باشد. تاثیرات ناشی از ارتفاع، تفاوت سختی سازه در دو جهت و افزایش سطح پلان قابل توجه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نسبت شکل پذیری #ضریب شکل پذیری #ضریب اضافه مقاومت #ضریب رفتار سازه #تحلیل استاتیکی غیر خطی #سازه های منظم و نا منظم #قاب های خمشی فولادی #FEMA-356

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)