پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
جواد عزیزی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: سازه های فولادی با مهاربندی غیر ممتد در برخی آیین نامه ها صراحتا جز ساختمانهای نا منظم در ارتفاع شناخته می شوند و و در مورد آنها باید ملاحظات خاص دینامیکی صورت گیرد . و در آیین نامه های دیگر به آنها اشاره مستقیمی نگردیده است ولی در اکثر آیین نامه ها از جمله آیین نامه ایران اکیدا توصیه می گردد که نیروهای ناشی از زلزله برای رسیدن به پی مسیر مستقیمی را طی نمایند . با توجه به مطالب فوق و رواج روز افزون اجرای سازه های فلزی با مهاربندی غیر ممتد ، در این پایان نامه تاثیر این مهاربندها را در رفتار سازه ها مورد بررسی قرار داده و ضریب رفتار این نوع سازه ها را محاسبه نموده ایم . جهت رسیدن به این هدف ابتدا سازه های فلزی با مهاربندهای ممتد و غیر ممتد را با توجه به آیین نامه های ایران تحلیل استاتیکی خطی و طراحی کرده ایم . سپس مدلها را تحت بار افزون ( Pushover ) تحلیل استاتیکی غیر خطی نموده و نمودار نیرو - تغییر مکان را برای هر یک ازآنها ترسیم کرده و با استفاده از آن ضریب رفتار سازه ها را محاسبه نموده ایم . بررسی ضرایب بدست آمده از مطالعات فوق نشان می دهد که متوسط ضریب رفتار سازه های با مهاربندی غیر ممتد 7% کمتر از متوسط ضریب رفتار سازه های با مهاربندی ممتداست . با توجه به مطالعات انجام گرفته در این پایان نامه به نظر می رسد عدد 5/5 ، پیشنهاد مناسبی جهت ضریب رفتار سازه های با مهاربندی غیر ممتد باشد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مهاربند غیر ممتد #تحلیل استاتیکی افزایشی غیر خطی #ضریب رفتار #ضریب اضافه مقاومت #ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)