پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حسین شاد [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، فرنوش باسلیقه[استاد مشاور]
چکیده: قاب‌های فولادی مهاربندی شده برون محورEBF، یک سیستم مقاوم بر جانبی را فراهم می‌آورند که مزیت‌های قاب‌های مقاوم خمشی MRF و بادبندی هم محورCBF را تواماً دارا می‌باشد. در این تحقیق سعی گردیده نقش مهاربند EBF در قاب خمشی مورد بررسی قرار گیرد به عبارتی مهاربندEBF در یک قاب خمشی تا چه میزان می‌تواند در کنترل تغییر شکل‌ها و تشکیل مکانیزم خمشی خرابی در مقایسه با قاب خمشی به تنهایی موثر باشد. مدل‌های سازه‌ای مورد استفاده در این تحقیق قاب‌های دو بعدی خمشی و دارای مهاربند برون محور می‌باشند که کلیه اتصالات آنها از نوع خمشی در نظر گرفته شده است. این سیستم‌ها متشکل از قاب‌های 5 ،10 و20 طبقه و دارای 4 دهانه با نسبت‌های مختلف طول تیر پیوند به طول دهانه برابر 0.15 و 0.2 و 0.25 می‌باشند. کلیه تیرهای رابط در قاب‌ها از نوع کوتاه بوده و حوزه مطالعات مربوط به تیرهای رابطی است که دارای رفتار برشی می‌باشند. قرارگرفتن مهاربند در دهانه‌های مختلف قاب و تغییر طول تیر پیوند سبب گردید 21 مدل در طراحی ایجاد شود. با تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب‌ها و مشاهده مفصل پلاستیک شکل گرفته در قاب بررسی می‌گردد که ابتدا مفصل پلاستیک در تیر پیوند شکل می‌گیرد یا در دیگر اعضای قاب خمشی و همچنین وجود مهاربندEBF در قاب خمشی در کنترل و کاهش تغییر مکان طبقه (Drift) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قاب‌ها ابتدا توسط نرم‌افزار ETABS تحلیل و طراحی گردیده و در ادامه با نرم‌افزارSAP2000 که قابلیت بالایی در تحلیل غیر خطی داشته و ضوابطFEMA273 وACT40 در آن لحاظ گردیده است مدل‌ها تحلیل غیرخطی استاتیکی گردیدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قاب خمشی #مهاربند EBF #تحلیل استاتیکی غیرخطی #تغییر شکل‌ها #مکانیزم خرابی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)