پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
آرمین بدخشان [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، سیروس غلامپور [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ضریب رفتار قابهای خمشی خرپایی ویژه با دو الگوی اعضای خرپا بصورت ویرندیل و ضربدری با استفاده از روش یانگ و بر اساس روش همگرایی تعیین شده است. تعیین ضریب رفتار این سیستم بدلیل کارآمد بودن در دهانه های بزرگ و عدم شناخت دقیق آن در آیین نامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس نتایج حاصل در این پایان نامه قابهای خمشی خرپایی با آرایش ویرندیل از شکل پذیری بهتری نسبت به آرایش ضربدری برخوردار هستند. بعلاوه با افزایش تعداد دهانه قاب و تعداد طبقات شکل پذیری افزایش مییابد. بر اساس نتایج حاصل از 3 تا 5 طبقهR در محدوده R<6.35 >3.94 و از 6 تا 8 طبقه در محدوده R<12.53 >7.77 حاصل شده است. در ادامه به بررسی فرم مناسب خرپای ویرندیل بر اساس نسبتهای مختلف دهانه ناحیه ویژه به ارتفاع خرپا جهت کسب ضریب رفتار مناسب پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل با افزایش نسبت مذکور، ضریب رفتار افزایش مییابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قاب خمشی خمشی خرپایی ویژه #ضریب رفتار #آنالیز استاتیکی غیرخطی (push over ) #بهینه یابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)