پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
الهام معروفی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، محمد رضا تابش پور [استاد مشاور]
چکیده: سازه قاب خمشی خرپایی (STMF) سیستم سازه ای قابی است که برای سازه های با عرض دهانه نسبتا زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم قابی، نسبت به سازه های قاب خمشی ساده، سختی جانبی بالاتر و وزن نسبتا کمتری را فراهم می کند. تحقیقات مربوط به سازه های قاب خمشی خرپایی ویژه (STMF) نیز به دلیل این که سازه های مجهز به این سیستم، قادر به مقاومت در برابر حوادث لرزه ای بزرگ است، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این تحقیق، بهینه یابی سطح مقطع اعضا و مقادیر ارتفاع و طول ناحیه ویژه قاب خمشی خرپایی برای بدست آوردن بهترین عملکرد لرزه ای انجام شده است.هدف بهینه یابی کمترین مقدار وزن قاب و بیشترین مقدار ضریب رفتار می باشد. در این پایان نامه، ضریب رفتار با تحلیل استاتیکی غیر خطی و بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سطح عملکرد ایمنی جانی(CP) بدست می آید. آنالیز پوش اور یک تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارهای جانبی فزاینده است. قیدهای مساله بهینه یابی از آیین نامه طراحی قاب خرپایی برگرفته ازAISC360-2005 می باشد که شامل ضوابطی مانند نیروهای محوری اعضای فشاری و کششی، نیروهای برشی اعضای در ناحیه ویژه خرپا و ناحیه میانی خرپا و ناحیه غیر ویژه و نسبت طول هر پانل در ناحیه ویژه به ارتفاع تیر خرپایی می باشد.برنامه بهینه یابی به زبان برنامه نویسی متلب نوشته شده است که توسط الگوریتم ژنتیک انجام می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قاب خمشی خرپایی #بهینه یابی #الگوریتم ژنتیک #تحلیل استاتیکی غیر خطی #ضریب رفتار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)