پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
احسان رضوانی آهنگر‌کلایی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، وحید رضا کلات جاری[استاد مشاور]، حمیدرضا توکلی [استاد مشاور]
چکیده: خرابی پیش‌رونده یک پدیده فاجعه‌بار در سازه‌ هاست که می‌تواند بخاطر حوادث طبیعی یا عوامل انسانی اتفاق افتد. در مکانیزم خرابی پیش‌رونده، یک خرابی موضعی منفرد ممکن است سبب تغییر شکل‌های قابل توجهی شود که منجر به انهدام یک سازه گردد. خسارت‌های جانی و مالی فراوانی که به واسطه مکانیزم خرابی پیش‌رونده ممکن است در سازه اتفاق افتد، بررسی مقاومت و ظرفیت سازه ها در برابر این پدیده را امری الزامی جلوه می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط، در برابر پدیده خرابی پیش‌رونده در دو وضعیت حذف ستون کناری و میانی براساس دستورالعمل‌های DOD2005 و GSA2003، با استفاده از روش مسیر باربری جایگزین می‌باشد. به همین منظور تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی روی مدل‌های 3 بعدی با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 انجام شده است و به منظور بررسی دقیق این پدیده، مسئله حذف ستون‌های میانی و کناری در زمانهای بسیار کوتاه(0.0025,0.005,0.01) مورد بررسی قرار گرفت و در پایان اثر تعداد طبقات، طول و ارتفاع دهانه‌ها بر مکانیزم خرابی پیش‌‌رونده با مدل‌های 3 بعدی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل‌ها شامل مقدار جابجایی حداکثر نقطه هدف، شکل‌گیری مفاصل پلاستیک، مقادیر لنگرهای حداکثر مثبت و منفی تیرهای دهانه‌های آسیب‌دیده، شدت نوسانات جابجایی نقطه هدف ناشی از حذف آنی ستون و بررسی مقاومت سازه ها در برابر پدیده خرابی پیش‌رونده می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خرابی پیش‌رونده #تحلیل استاتیکی غیرخطی #تحلیل دینامیکی غیرخطی #روش مسیر باربری جایگزین.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)