پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
یوسف حق‌گو [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، بهروز حسنی [استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: رشد جمعیت و کمبود فضای شهری از جمله عواملی هستند که ساخت سازه‌های بلند مرتبه را توجیه می‌کنند. به نسبت ارتفاع ساختمان میزان بار جانبی وارد شده به آن هم افزایش می یابد. دیوار برشی بتنی یکی از سیستم‌های سازه‌ای مناسب برای تحمل بارهای جانبی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا 9 مدل با (سیستم قاب خمشی) و دیوار برشی توپر ساخته شده، سپس 9 مدل دیگر با سیستم قاب خمشی و این بار با دیوارهای برشی توخالی ساخته شده است. سپس به کمک نرم‌افزار (PERFORM-3D) مدل‌های غیرخطی ساخته شده و براساس ضوابط دستورالعمل FEMA-356، تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شده است. در نهایت، به محاسبه مولفه‌های لرزه‌ای این سازه‌ها از قبیل تغییرمکان هدف، زمان تناوب، نسبت شکل‌پذیری، ضریب شکل‌پذیری و ضریب مقاومت افزون بار پرداخته شده است. همچنین تاثیر عواملی همچون تعداد طبقات، خروج از مرکزیت، جهت بارگذاری جانبی، نوع الگوی بارگذاری جانبی، نوع الگوی بارگذاری ثقلی و توپر و توخالی بودن دیوارها را بر روی مولفه‌های لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که، به‌طور کلی، در حالت دیوار توخالی، مولفه‌های لرزه‌ای بهبود می‌یابند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی توخالی #تحلیل استاتیکی غیرخطی #ضریب رفتار #ضریب مقاومت افزون #نسبت شکل‌پذیری #ضریب شکل‌پذیری #مدل‌سازی رشته‌ای #الگوی بار جانبی #منحنی ظرفیت #زمان تناوب موثر سازه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)