پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم غلامی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: فرض کنیم R حلقه ای جابه جایی با عضو همانی غیر صفر باشد. در این پایان نامه عناصر فون نیومن منظم R، عناصر خودتوان، عناصر pi-منظم، عناصر فون نیمون موضعی و عناصر تمیز R را بررسی می کنیم و.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه‌ی فون نیومن منظم #حلقه‌ی فون نیومن موضعی #حلقه‌ی ‎pi- منظم #حلقه‌ی تمیز #گراف مقسوم علیه صفر #گراف مکمل‎

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)