پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
خدیجه پاسبان خمری [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به معرفی تعاریف و خصوصیات اساسی گراف مقسوم علیه های صفر در حلقه جابجایی و حلقه ناجابجایی می پردازیم. سپس نشان می دهیم حلقه جابجایی R و حلقه کسرهای کامل آن (Q(R دارای گرافهای یکریخت هستند، و در نتیجه قطر و کمر یکسانی دارند. همچنین به بررسی خواصی از گراف (جهت دار) مقسوم علیه های صفر در حلقه ماتریس های مربعی می پردازیم، سپس از این نتایج برای بحث در مورد روابط بین قطر گراف مقسوم علیه های صفر روی حلقه جابجایی R و حلقه ماتریس های مربعی (M_n(R استفاده می کنیم. همچنین مشخص می کنیم چه هنگام 2=>((diam(Γ(R یا gr(Γ(R)) ≥ ۴. سپس از این نتایج برای بررسی قطر و کمر گراف مقسوم علیه های صفر در حلقه چندجمله ای های R، حلقه سریهای توانی R و توسیع حلقه R توسط R-مدول M می پردازیم. در آخر، گراف مقسوم علیه های صفر در حلقه ماتریس های بالامثلثی روی حلقه جابجایی را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه جابجایی #حلقه ناجابجایی #گراف مقسوم علیه های صفر #حلقه ماتریس های مربعی #حلقه ماتریس های بالامثلثی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)