طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1389
پدیدآورندگان:
سید حیدر جعفری[پدیدآور اصلی]
چکیده: فرض کنیم R حلقه ای جابجایی و یکدار باشد. عنصر x را مقسوم علیه صفر می نامیم در صورتی که عنصر ناصفر y از R چنان موجود باشد که xy=0 . .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف #ایده آل #مقسوم علیه صفر #حلقه ی جابجایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)